Детски лагери в Клисурския манастир “Свв. Кирил и Методи” за празника Свето Благовещение – 25 март 2014 г.