Детски лагери в Клисурския манастир “Свв. Кирил и Методи” за празника Свето Благовещение – 25 март 2014 г.

Детски  лагери в  Клисурския манастир "Свв. Кирил и Методи" за празника Свето Благовещение - 25 март 2014 г.