Детски лагери в Клисурски манастир за Свето Благовещение – 25 март 2014 г.

Детски лагери в Клисурски манастир за Свето Благовещение - 25 март 2014 г.
Детски лагери в Клисурски манастир за Свето Благовещение - 25 март 2014 г.