Дарителство

Всеки, който иска може да помогне за благоустройството на Светата Обител.

Банкова сметка на Клисурски манастир

“Св. Св. Кирил и Методий”

БАНКА: Интернешънъл Асет Банк

IBAN: BG47IABG74741001040501 BIC: IABGBGSF