Помен

Помен

“Той не е Бог на мъртви, а на живи, защото у Него всички са живи” (Лук. 20:38).
“Бог не е Бог на мъртвите, но на живите” (Мат. 22:32)
“Милост искам, а не жертва” (Мат. 9:13).
“Блажени милостивите, защото те ще бъдат помилувани” (Мат. 5:3).
“Милост за даване да имаш към всеки живеещ, но и умрелия не лишавай от милост” (Сир. 7:36).

 В храма на Клисурски манастир  се извършват помени и панихиди.

за панихидата е нужно:

  • питка
  • варено жито
  • червено вино

*През постните дни поменът се извършва с постна храна.

Смъртта е ужасна и чужда на живота. От смъртта лъха най-голямата безнадеждност, с която човек се среща. Иисус Христос дойде в плът като истински човек, страда и умря заради нас и възкръсна, за да ни подари вечен живот. Той стана възкресение и живот за ония, които Го последват.

Когато загубим близкия си човек ние много скърбим. Това е естествено състояние и не бива да се смущаваме, но страданието ни не трябва да обсебва цялостното ни същество и съзнание. Защото, като кръстени християни, ние имаме вярата и надеждата, която Бог ни подари.

Ние, християните, от две хиляди години на сам правим кръстния знак на себе си и в живота и в смъртта. Защото знаем, че като се разпънем заедно с Христос, ставаме достойни отговорни хора и в този живот, и в бъдещия. В този живот Кръстът Господен ни дава сила, а накрая – в смъртта – той е свидетелството и увереността във възкресението. Не възкръсва единствен Христос, Той възкресява и всички мъртви заедно със Себе Си. Прекръстваме се и постоянно изповядваме: „Чакам възкресение на мъртвите!” Началото се поставя тук и сега, в света на тлението и развалата, с полъха на Светия Дух и с освещаващата Му благодат.