Кръщение / Tайнство Кръщение

Кръщене / ТАЙНСТВО КРЪЩЕНИЕ

КРЪЩЕНЕКръщенето е тайнство, в което вярващият чрез трикратно потапяне във вода и произнасяне името на Отца и Сина и Светия Дух от свещеника се очиства от първородния грях и своите лични грехове.

Кръстниците в православната църква поемат грижата да наставляват и напътстват новокръстените в бъдещия им живот на християни.

Миропомазването се извършва веднага след кръщението. Обединяването на двете тайнства е твърде древно. Светият Дух  бележи душата на посвещавания с небесен и божествен печат, а видимо това става, когато свещеникът помазва със св. миро тялото на новокръстения.

за повече информация и записване на телефон: 0886560613

За светото кръщене / тайнство кръщение в нашия храм е необходимо:

кръстникът:

 • да представи кръщелно свидетелство
 • да е запознат със Символа на Вярата

кръщаваният:

 • да представи копие от Акт за раждане
 • ако е над 10 години да е запознат със Символа на Вярата

за кръщението е нужно:

 • кръстче за поставяне на новокръстения
 • Погача и мед
 • Една бутилка черв.вино
 • Две кърпи и сапун
 • кърпа и сапун за свещеника
 • малка китка за поръсване
 • олио или зехтин
 • .Букетче от здравец

СИМВОЛ НА ВЯРАТА

Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо.

И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове: Светлина от Светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Когото всичко е станало; Който заради нас, човеците, и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Светия Дух и Дева Мария и стана човек; и бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан; и възкръсна в третия ден според писанията; и възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца; и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството Му не ще има край.

И в Духа Светаго, Господа, Животворящия, Който от Отца изхожда, Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и със Сина, и Който е говорил чрез пророците.В една света, вселенска и апостолска Църква. Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.Чакам възкресение на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин.

Господнята молитва

Отче наш, Който си на небесата! Да се свети Твоето име, да дойде Твоето Царство, да бъде Твоята воля, както на небето, тъй и на земята; и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на нашите длъжници, и не въведи нас в изкушение, но избави ни от лукавия; защото Твое е царството,и силата, и славата вовеки. Амин.